Akran Zorbalığı

Zorbalık, yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak daha güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuklar ; akran zorbalığı yapan, akran zorbalığına maruz kalan, bazen zorba olabilirken bazen zorba davranışa maruz kalan rolünde olabilmektedir.

Zorba çocuklar söz ve eylemleriyle diğer çocukları korkutmakta kendilerini okulda ve diğer yerlerde de güvensiz hissetmelerine sebep olabilmektedirler. Saldırgan davranışların bir türü olan zorbalık, sıradan, şaka yollu takılma, boğuşma ve okul bahçesi kavgalarından çok farklıdır. Bu fark, olayların süreklilik göstermesinden ve olaylara karışan çocuklar arasındaki fiziksel yapı, kuvvet ve güç dengesizliğinden kaynaklanmaktadır Zorbalık türleri fiziksel , gruptan dışlama , eşyalara zarar verme ve iftira, dedikodu, söylenti olarak saptanmıştır.

Zorbalığı saldırgan davranışlardan ayırt etmek için üç ölçüt kullanmaktadır: (1) Zorbalık, fiziksel veya duygusal incitmeye neden olduğu için saldırgan davranışlara benzemektedir. Bununla birlikte, diğer saldırganlık türleri dürtüsel iken, zorbalık eğlenmek, zevk almak ve kazanç sağlamak amacıyla yapılmaktadır. (2)Sürekli bir eylem olarak düşünülmektedir, tesadüfen meydana gelen incitici davranışlar bu kategoride ele alınmamaktadır. (3) Zorbalık yapan, kendini daha güçlü olarak algılamaktadır.


Akran Zorbalığında Ortaya Çıkan Sorunlar

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çocukların kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duyguları yaşadıkları; zorbalığın depresyon, bazı kronik hastalıkların ortaya çıkması, okula gitmek istememe, okul başarılarının ve özsaygılarının düşmesi, hatta intihara kalkışma sebebi olabileceği ileri sürülmektedir. Akran zorbalığı yapan çocuklar da engellenmiş, daha önceden zorbaca davranışlara maruz kalmış olabilirler.

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) uzmanları olarak bizler, çocuğunuzun akran zorbalığına maruz kalmasının ve/veya akran zorbalığı yapmasının altında yatan asıl nedeni ortaya koymak adına öncelikle “mizaç tipini” tespit ederek yaşanılan sorunları çözmede yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda siz ebeveynlerle yapılacak çalışmalarla da sorunun çözümüne dair, çocuğunuzla nasıl bir ilişki içinde olmanız ve neler yapmanız gerektiği konusunda rehber oluyoruz.