Otizm

Otizm, kelime anlamı olarak bir kişinin kendi içine kapanmasını ifade eden bireyin sosyal duygusal gelişimi ve sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini önemli ölçüde etkileyen ve ilk belirtilerin 3 yaşından önce görüldüğü yaşam boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur.

Çocuğun başkaları ile göz teması kuramaması, adı ile seslenildiğinde bakmaması, söylenenleri duymuyor gibi davranması, bazı sözleri tekrar tekrar söylemesi, oyuncaklarla oynayamaması, parmağı ile bir şeyi gösterememesi, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalması, akranlarına göre konuşmada geri kalması, sallanma, çırpınma veya aşırı hareketli olması, gözlerinin bir noktaya takılıp kalması, eşyaları döndürmesi , sıraya dizmesi, rutin değişikliğine aşırı tepki vermesi, kucaklamak isteyene tepki verip ona yönelmemesi otizmin başlıca belirtilerindendir.


OTİZMLİ ÇOCUKLARDA YAŞANAN SORUNLU DURUMLAR

Sosyal etkileşimi başlatma ve sürdürebilme becerilerinde, Alıcı ve ifade edici dil becerilerinde, İşlevsel becerilerin kazandırılması için gerekli olan taklit ve eşleme becerilerinde, İletişim becerilerinde, Organize olma becerilerinde, Günlük yaşam ve öz bakım becerilerde, Akademik anlamdaki becerilerde, Toplumsal yaşama katılma ve sosyal uyum becerilerinde zorluklar yaşarlar.

Bu zorluklara Öfke Nöbetleri, İletişim Sorunları, Saldırganlık(Agresyon),Çevrelerine ve Kendilerine Zarar Veren Davranışlar, Takıntılı (Stereotip) Davranışlar, Özel Korkular, Hiperaktivite, Psikiyatrik Ek Bozukluklar, Obsesif Kompulsif Belirtiler, Duyu Sorunları, Yeme Sorunları,Uyku Sorunları gibi problem davranışlar da eşlik edebilir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) çerçevesinde, çocuğunuzun zorlandığı becerileri edindirebilmek ya da ortaya koyduğu problem davranışları düzenleyebilmek adına öncelikle “mizaç tipini” tespit ederek çocuğunuzu daha yakından tanıyoruz. Sistemli olarak davranış düzenleme ve yetersizlik alanları üzerinde geniş çaplı etkiler yaratmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli olan pek çok odaklanmış Uygulamalı Davranış Analizi, Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim, Etkileşimsel Oyun Terapisi gibi çeşitli tedavi ve terapi yöntemlerini bir arada kullanıyoruz.Aynı zamanda sizleri de bu konuda eğiterek sorunların çözümü konusunda rehberlik ediyoruz.