Mizmer Sömestr Tatili

Sömestr Tatili Boşa Gitmesin

Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne göre her çocuk farklı motivasyonlarla okul sürecine başlar ve devam eder. Ancak aynı olan şey; ebeveynlerin, çocuklarına okula gitmenin "zorunlu" olduğunu anlatmaya çalışmasıdır... Ve böylece okulu "gidilmesi zorunlu olan" olumsuz bir nesne haline getirmiş olabiliyorlar. Halbuki çocukların "okul motivasyonunu" keşfederek ona göre yönlendirildiğinde daha sağlıklı bir sürece girebilecekleri öngörülebilir. Dolayısıyla "okul" kavramı gidilmesi "zorunlu" olan olumsuz bir nesne olmaktan çıkarak "olgunlaşmanın bir gerekliliği" algısına dönüşebilir. Böylece "olgunlaşmanın" verdiği olumlu bir algıyla yeni bir döneme başlayabiliriz. Sağlıklı bir okul algısının oturabilmesi için; MİZMER DANIŞMANLIK sömestr sürecinde, çocuklarımızın bireysel potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için yoğunlaştırılmış mizaç temelli bir müdahaleyle danışmanlık hizmeti vermektedir. Her biten dönem yeni bir döneme başlangıçtır.. Her geç kalış, yeni bir başlangıca yetişmedir...

Sömestr programında Mizmer şubelerinde uygulanacak yoğunlaştırılmış bireysel danışmanlık hizmeti ile ;


  • Çocuklarınızın mizaç analizini çıkarıyoruz.
  • Olumlu potansiyellerini belirliyoruz.
  • Olumsuzluğa açık riskli özellikleri ile ilgili genel bir terapi süreci belirliyoruz.
  • Okul başarısını ve uyumunu arttırabilecek ipuçları sunuyoruz.